Światowy Dzień Zdrowia 2023 pod hasłem „Zdrowie dla wszystkich”.

„Zdrowie dla wszystkich”

W 1948 roku kraje z całego świata połączyły siły i założyły Światową Organizację Zdrowia, aby promować zdrowie, zapewniać światu bezpieczeństwo i służyć bezbronnym – aby każdy i wszędzie mógł osiągnąć najwyższy poziom zdrowia i dobrego samopoczucia.

7 kwietnia 2023 roku Światowa Organizacja Zdrowia będzie obchodzić 75. rocznicę swojego istnienia. Rocznica ta jest okazją do spojrzenia wstecz na sukcesy osiągnięte w dziedzinie zdrowia publicznego, które poprawiły jakość życia w ciągu ostatnich siedmiu dekad.

Więzienna Służba Zdrowia

Więzienna służba zdrowia realizuje nałożony na Służbę Więzienną ustawowy obowiązek zapewnienia opieki zdrowotnej osobom pozbawionym wolności poprzez opiekę wykonywaną na poziomie jednostek podstawowych – zakładów karnych i aresztów śledczych. Obejmuje ona świadczenia zdrowotne udzielane w podmiotach leczniczych jednostek penitencjarnych, jak i organizację świadczeń udzielanych w podmiotach poza więziennych. Świadczenia opieki zdrowotnej udzielane osobom pozbawionym wolności finansowane są w całości z budżetu państwa. Natomiast podmioty lecznicze poza więziennej służby zdrowia, współdziałają z podmiotami więziennej służby zdrowia, gdy jest to konieczne dla zapewnienia skazanym wysokospecjalistycznych świadczeń zdrowotnych lub w sytuacji nagłego zagrożenia życia lub zdrowia. Tym samym osadzony zawsze ma zapewnione świadczenia zdrowotne właściwie ze względu na swój stan zdrowia. W przypadku, gdy więzienna służba zdrowia nie zapewnia tego typu specjalistycznych świadczeń zdrowotnych, umożliwia się skazanemu takie świadczenia w ramach poza więziennej służby zdrowia.

Za wyrozumiałość, profesjonalizm i cierpliwość w podejściu do pacjentów, dzisiaj składamy wszystkim pracownikom Służby Zdrowia po obydwu stronach więziennych murów wyrazy uznania i wdzięczności.

Życzymy Wam pomyślności i wytrwałości w realizacji życiowych planów oraz satysfakcji z wykonywanej pracy i życzliwości, tych których los postawi na Waszej życiowej drodze.

 

Tekst/ zdjęcia: st. szer. Anna Jasnoch-Rygielska, archiwum ZK Sztum

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej