12 grudnia 2017 roku, na terenie Zakładu Karnego w Sztumie odbyło się spotkanie z młodzieżą szkolną. Celem spotkania było podsumowanie konkursu filmowego „Stop dla alkoholu”, który był elementem programu profilaktyki uzależnień przegotowanego przez funkcjonariuszy sztumskiej Policji.

W dzisiejszych czasach problem uzależnienia wśród dzieci i młodzieży jest bardzo powszechny. Wraz ze wzrostem uzależnień obserwuje się wzrost niedostosowania społecznego i przestępczości. W celu przeciwdziałania temu zjawisku funkcjonariusze sztumskiej Policji prowadzili z młodzieżą zajęcia edukacyjne. Podsumowaniem tych działań był konkurs na spot filmowy pt. „Stop dla alkoholu”. Uczestników zajęć i autorów filmów wyróżniono dyplomami i upominkami.

Nie było przypadkiem, że podsumowanie tych działań odbyło się na terenie Zakładu Karnego w Sztumie. W świetlicy zakładu karnego młodzież spotkała się z więźniami, którzy opowiedzieli historię swojego życia, jak alkohol i narkotyki zaprowadziły ich do zakładu karnego. Więzienne otoczenie oraz spotkanie z osadzonymi wywarło duży wpływ młodzież i odniosło skutek prewencyjny.

 

Tekst i zdjęcia: mjr Kamil Dobrzyński

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej