W ramach corocznej akcji Sprzątania Świata funkcjonariusze Służby Więziennej zaangażowali grupę osadzonych do porządkowania miejskich terenów zielonych.

„Sprzątanie Świata”

To ekologiczna akcja, której celem jest nie tylko doraźne oczyszczanie najbliższego otoczenia ze śmieci, ale przede wszystkim wzrost świadomości i zainspirowanie społeczeństwa do różnych działań zmierzających do ochrony środowiska naturalnego.

W ramach poszerzania tej wiedzy skazani uczestniczyli w zajęciach podczas, których byli uświadamiani jak każdy człowiek może przyczynić się do dbania o środowisko i planetę. W tego typu akcjach priorytetem jest wzbudzenie w osadzonych pozytywnych zmian w aspekcie troski o ekologię.

Podejmowane działania na rzecz środowiska oraz promowanie postaw proekologicznych jest obowiązkiem każdego człowieka. Realizacja takich przedsięwzięć niesie za sobą walory edukacyjne i wychowawcze oraz wspomaga wyrabianie w osadzonych prawidłowych wzorców postaw, co w konsekwencji ułatwia ich społeczną readaptację.

 

Tekst: st. szer. Anna Jasnoch-Rygielska

Zdjęcia: ppor. Michał Sobotka

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej