29 kwietnia br. w Zespole Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Barlewiczkach uczniowie dowiedzieli się jak zostać funkcjonariuszem Służby Więziennej oraz poznali ofertę edukacyjną Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości.

Służba Więzienna – to mądry wybór

Funkcjonariusze ze sztumskiej jednostki penitencjarnej zorganizowali spotkanie, kóre miało na celu przedstawienie młodzieży możliwości podjęcia zatrudnienia w jednostce penitencjarnej po zakończeniu edukacji na poziomie szkoły średniej, a także zaprezentowania oferty kształcenia szkolnictwa wyższego w Szkole Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości. Podczas spotkania funkcjonariusze Służby Więziennej przedstawili charakterystykę zawodu, kierunki pracy oraz odpowiedzieli na wszelkie pytania zadawane przez młodzież. Młodzież dowiedziała się także jakie trzeba spełnić wymagania oraz jakie predyspozycje musi posiadać kandydat do pracy za więziennym murem.

Zostań jednym z nas

Służba Więzienna prowadzi ciągłą rekrutację i poszukuje pracowników do swoich szeregów. Bycie funkcjonariuszem to przede wszystkim stała forma zatrudnienia, możliwość rozwoju osobistego poprzez m.in. bezpłatne szkolenia specjalistyczne, możliwość uzyskania dofinansowania do czesnego na studia, czy też przede wszystkim szeroka ścieżka kariery zawodowej.

Serdecznie dziękujemy Marzenie Zawiszy, Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych w Barlewiczkach za możliwość zorganizowania powyższego spotkania.

 

Tekst: por. Sławomir Sidorowicz

Zdjęcia: mjr Katarzyna Okoniewska

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej