1 czerwca br. odbyło się otwarte spotkanie członków Rady Gospodarczej z udziałem Marka Charzewskiego, Burmistrza Miasta Malborka, jego zastępcy oraz zaproszonych gości.

Spotkanie odbyło się w Muzeum Zamkowym w Malborku. Propozycję dla malborskich przedsiębiorców przedstawił ppłk Marian Szałkowski - Dyrektor Zakładu Karnego w Sztumie oraz st. chor. Robert Górniewicz - inspektor ds. zatrudnienia. Oferta dotyczyła m.in. wynajmu pomieszczeń w zakresie zatrudniania osadzonych. Informacje zawarte w przedstawionej prezentacji szczegółowo określiły korzyści wynikające z przyszłej współpracy. W dalszej części spotkania dyskutowano o bieżących sprawach działań Rady oraz ogłoszonym konkursie Malborski Mistrz Biznesu 2022.

Służba Więzienna Partnerem biznesowym

Spotkanie było doskonałą okazja do zaprezentowania potencjału Zakładu Karnego w Sztumie, jako partnera w tworzeniu nowych miejsc pracy. W trakcie spotkania ppłk Marian Szałkowski, Dyrektor Zakładu Karnego przedstawił walory ekonomiczne, społeczne i resocjalizacyjne programu „Praca dla Więźniów”. Przypomniał również o możliwości zatrudnienia osadzonych ze sztumskiej jednostki, a także o możliwości stworzenia dodatkowej infrastruktury produkcyjnej w ramach Funduszu Aktywizacji Zawodowej Skazanych i Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy.

„Praca dla więźniów”

Jednym z filarów programu rządowego „Praca dla więźniów” są ulgi i ułatwienia organizacyjne dla przedsiębiorców i kontrahentów zatrudniających osoby pozbawione wolności, pozwalające na znaczne obniżenie kosztów związanych z zatrudnieniem. Każdemu przedsiębiorcy przysługuje ryczałt z tytułu zatrudnienia osób pozbawionych wolności, który wynosi 35% wartości wynagrodzeń wypłacany z tytułu zwiększonych kosztów zatrudnienia skazanych ze środków Funduszu Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy. Innymi korzyściami dla przedsiębiorców współpracujących ze Służbą Więzienną jest m.in. brak potrzeby zawierania indywidualnych umów o zatrudnienie osób pozbawionych wolności, zwolnienie z obowiązku stosowania przepisów prawa pracy (z wyjątkiem przepisów dotyczących czasu pracy oraz bezpieczeństwa i higieny pracy), zwolnienie z obowiązku odprowadzania składki zdrowotnej za zatrudnienie osoby pozbawionej wolności, możliwość uzyskania dofinansowania działań prowadzących do tworzenia nowych miejsc pracy dla skazanych oraz ochronę istniejących ze środków Funduszu Aktywizacji Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy.

 

Tekst: st. szer. Anna Jasnoch-Rygielska

Zdjęcia: Łukasz Mocek 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej