16 lipca 2019 roku sztumska jednostka penitencjarna gościła aplikantów kuratorskich zatrudnionych w Sądzie Okręgowym w Gdańsku. Celem wizyty było przedstawienie zagadnień związanych z funkcjonowaniem Zakładu Karnego w Sztumie oraz działań związanych z przygotowaniem skazanych do życia po zwolnieniu z zakładu karnego.

W czasie spotkania omówiono zagadnienia związane bezpośrednio z udzielaniem pomocy postpenitencjarnej i przygotowaniem skazanych do życia po zwolnieniu. Przedstawiono zakres oddziaływań resocjalizacyjnych realizowanych w jednostce ze szczególnym uwzględnieniem pracy, nauczania, zajęć kulturalno – oświatowych i sportowych, oddziaływań terapeutycznych. 

Kuratorzy wizytując Zakład Karny w Sztumie zapoznali się z historią zakładu, aktualną strukturą organizacyjną oraz specyfiką pracy poszczególnych służb. W czasie przejścia po terenie zakładu zaproszeni gości mieli okazję zobaczyć jak wygląda życie codzienne w więzieniu oraz warunki tu panujące. Oglądali cele mieszkalne, bazę do zajęć kulturalno – oświatowych, punkt dowodzenia. 

Zorganizowana wizyta zobrazowała kuratorom zasady funkcjonowania Zakładu Karnego w Sztumie. 
 

Tekst i zdjęcia: mjr Kamil Dobrzyński

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej