10 czerwca br. w Pałacu Staszica w Warszawie odbyła się uroczysta gala podsumowująca Międzynarodowy Konkurs Historyczny "Śladami historii Polski - skąd nasz ród" pod Patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - Andrzeja Dudy.

Sztuka jako element resocjalizacji

Adresatami prac konkursowych byli uczniowie szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych oraz osoby pozbawione wolności. Wśród laureatów był osadzony z Zakładu Karnego w Sztumie który zajął pierwsze miejsce w kategorii osadzeni w aresztach śledczych - praca plastyczna. Dzięki w pełni profesjonalnie prowadzonym przez kadrę penitencjarną Służby Więziennej programom readaptacyjnym oraz innych oddziaływaniom, przede wszystkim można budzić i utrwalać wśród skazanych dumę z dziedzictwa narodowego, pogłębiać wiedzę historyczną, doskonalić umiejętności samodzielnego poszukiwania, gromadzenia i selekcjonowania informacji z różnych źródeł oraz kształtować postawy patriotyczne.

Organizatorzy

Organizatorem konkursów był Komitet Pamięci Rotmistrza Witolda Pileckiego. Wydarzenia uzyskały Patronat Narodowy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy. W skład Komitetu Honorowego weszli: Mariusz Błaszczak, Minister Obrony Narodowej jako Przewodniczący, Przemysław Czarnek, Minister Edukacji i Nauki, Jarosław Szarek, Prezes Instytutu Pamięci Narodowej, Marcin Chludziński, Prezes KGHM Polska Miedź S. A., Jacek Pawłowicz, dyrektor Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL, Jan Żaryn, dyrektor Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej im. R. Dmowskiego i I. J. Paderewskiego oraz Anna Radecka, dyrektor Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą.

 

Tekst: por. Sławomir Sidorowicz

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej