16 czerwca 2023 roku odbędzie się kolejna edycja sztumskiego Przeglądu Sztuki Więziennej. To już XXXII Ogólnopolski i XIX Międzynarodowy Przegląd Sztuki Więziennej.

Kultowy i zarazem najstarszy w Polsce

Sztumski konkurs to najstarsze tego typu przedsięwzięcie w penitencjarnej Polsce. Organizatorem wydarzenia jest Zakład Karny w Sztumie oraz Sztumskie Centrum Kultury. Celem przeglądu jest popularyzacja twórczości więziennej jako elementu resocjalizacji, wspieranie artystycznej refleksji, wrażliwości, potrzeby samorealizacji oraz szeroko pojęta aktywizacja kulturalna środowiska więziennego. Przedmiotem konkursu są prace artystyczne i literackie wykonane przez osoby tymczasowo aresztowane oraz pozbawione wolności w takich kategoriach jak: rzeźba, malarstwo, rysunek, grafika, plakat, rękodzieło a także proza, poezja, satyra, małe formy dramatyczne, film, muzyka.

Sztuka nie ma krat

Twórczość więzienna jest specyficznym nurtem kultury powszechnej, uprawiana w specyficznych warunkach odosobnienia, z dala od zachodzących w społeczeństwie procesów społeczno-gospodarczych i w zamkniętym środowisku społecznym. Ukazuje wszystkim odbiorcom wrażliwość twórców na piękno, a więc lepszą stronę ich umysłowości i wskazuje osobom pozbawionym wolności kierunek postępowania po wyjściu na wolność. Ogólnopolski i Międzynarodowy Przegląd Sztuki Więziennej to ważna impreza kulturalno – oświatowa organizowana przez Służbę Więzienną. Upowszechnianie kultury w różnych jej formach, w zamkniętym środowisku więziennym wśród osób pozbawionych wolności i zagrożonych wykluczeniem społecznym jest cenne i potrzebne. Resocjalizacja przez sztukę wspomaga proces resocjalizacji. Taka forma pracy resocjalizacyjnej powoduje przemiany postaw powierzonych nam osób. Sztuka pozwala kreatywnie wykorzystać czas odbywania kary pozbawienia wolności i przyczynia się do zmiany myślenia, postępowania, przygotowując do społecznej readaptacji.

Serdecznie zapraszamy do udziału.

 

Tekst/ zdjęcia: kpt. Sławomir Sidorowicz

Rozmiar: 18.3 kB
Rozmiar: 93.2 kB
Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej