19 sierpnia 2022 roku odbyło się seminarium zorganizowane przez Zakład Karny w Sztumie z zakresu przeciwdziałania zagrożeniom w trakcie realizacji konwoju połączone z treningiem z bronią.

Podnoszenie umiejętności

Szkolenie przeznaczone było dla funkcjonariuszy realizujących konwoje lub pełniących służbę konwojową z jednostek penitencjarnych okręgu bydgoskiego. Współorganizatorami seminarium byli: płk Andrzej Gniot, Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Bydgoszczy oraz ppłk Marian Szałkowski, Dyrektor Zakładu Karnego w Sztumie. Seminarium przeprowadzili funkcjonariusze wchodzący w skład Grupy Interwencyjnej Służby Więziennej sekcji IV w Bydgoszczy. 

Grupa Interwencyjna Służby Więziennej to zespół funkcjonariuszy wyspecjalizowanych w zakresie podejmowania działań interwencyjnych w sytuacjach stanowiących zagrożenie dla porządku lub bezpieczeństwa jednostek penitencjarnych oraz konwoju.

Sprawność i wyszkolenie funkcjonariuszy Służby Więziennej

Ćwiczenia miały charakter praktyczny i służyły doskonaleniu umiejetności funkcjonariuszy realizujących konwoje. Celem seminarium było zaprezentowanie i przećwiczenie elementów, które w codziennej służbie konwojowej przydają się najbardziej. Głównymi tematami seminarium było doskonalenie zgrywania przyrządów celowniczych poszczególnych jednostek broni, taktyka zespołowego poruszania się, zasady bezpieczeństwa stref ostrzału, zasady wzajemnego ubezpieczania się funkcjonariuszy, wyrabianie umiejętności obsługi manualnej jednostek uzbrojenia w zakresie nawyków bezpieczeństwa, a także indywidualny trening bezstrzałowy. Przeprowadzone szkolenie na pewno przyniesie pozytywne efekty w codziennej pracy poprzez doskonalenie umiejętności funcjonariuszy Służby Więziennej relizujących konwoje w jednostkach penitencjarnych okręgu bydgoskiego.

 

Tekst/ zdjecia: por. Sławomir Sidorowicz

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej