Funkcjonariusze sztumskiej jednostki przekazali na rzecz kwidzyńskiego Stowarzyszenia Ochrony Zwierząt "Adopciaki Miłosna" nowe budy dla psów i kotów, efekt prac kolejnej edycji programu readaptacyjnego realizowanego w Zakładzie Karnym w Sztumie.

Ciepłe budy dla psów i kotów

Nowe schronienia dla zwierząt zostały wykonane przez skazanych w ramach programu readaptacji społecznej  „Pies pod Budą”. Takie oddziaływania, to nie tylko możliwość nabycia umiejętności zawodowych, ale także oddziaływania resocjalizacyjne uczące bezinteresownej pomocy i empatii. Skazani wykonali budy w ramach warsztatów stolarskich prowadzonych przez terapeutów oddziału terapeutycznego.

Kwidzyńskie Stowarzyszenie Ochrony Zwierząt „Adopciaki Miłosna" zwane potocznie „Adopciaki Kwidzyn” jest organizacją pożytku publicznego, zostało zarejestrowane w czerwcu 2018 roku,  jednak już wcześniej jako nigdzie niezrzeszeni wolontariusze zajmowali się pomocą skrzywdzonym przez los zwierzętom.

Bardzo pragniemy zmieniać na lepszą rzeczywistość skrzywdzonych zwierząt,  jednak aby to robić  potrzebne są środki.  Nasi podopieczni utrzymywani są  wyłącznie z darowizn od ludzi o dobrych sercach, dlatego w imieniu naszych podopiecznych, w imieniu wszystkich wolontariuszy, gorąco prosimy o wspieranie naszych działań – mówi Marzena Adamczyk – Prezes Stowarzyszenia ADOPCIAKI.

Resocjalizacja

Tego rodzaju działania stanowią niezwykle ważny element procesu resocjalizacji, gdyż osadzeni przekonują się, że podjęty przez nich wysiłek spotyka się z akceptacją ze strony społeczeństwa. Opisana inicjatywa to jeden z przykładów budowania w osobach pozbawionych wolności wrażliwości na los zwierząt, poczucia własnej wartości, a także nauki konstruktywnego organizowania czasu wolnego i kreowania warunków do kształtowania nawyku permanentnej pracy.

 

Tekst/ zdjęcia: st. szer. Anna Jasnoch-Rygielska

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej