1 września 2022 roku w Zakładzie Karnym w Sztumie zainaugurowano nowy rok szkolny 2022/2023. 273 osadzonych rozpoczęło naukę, z czego 152 skazanych to słuchacze pierwszych semestrów.

Pierwszy dzwonek

Sztumski Zakład Karny to jedna z nielicznych jednostek penitencjarnych, przy której funkcjonuje Centrum Kształcenia Ustawicznego. Uczniowie mają do dyspozycji nowoczesną bazę szkoleniową. Dziesięć sal lekcyjnych wyposażonych w odbiorniki TV, rzutniki i tablice multimedialne, salę komputerową do nauki informatyki, czy bibliotekę szkolną, w której znajduje się ponad 13 tysięcy woluminów, w tym podręczniki i lektury szkolne. W sztumskiej szkole 27 nauczycieli i pracowników prowadzi nauczanie osób pozbawionych wolności. Kształcenie więźniów obejmuje Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe w zakresie 9 zawodów: monter zabudowy, mechanik- monter, mucharz, technik żywienia, ślusarz, tapicer, stolarz, elektryk, technik elektryk. Dodatkowo 14 słuchaczy będzie mogło uzupełnić wykształcenie średnie w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych. Placówka edukacyjna przy Zakładzie Karnym w Sztumie kształci osadzonych od 1956 roku.

Edukujemy

W dzisiejszej uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego udział wzięli: płk Andrzej Gniot - Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Bydgoszczy, ppłk Marian Szałkowski - Dyrektor Zakładu Karnego w Sztumie, Leon Misiuk - Dyrektor Centrum Kształcenia Ustawicznego przy Zakładzie Karnym w Sztumie, grono pedagogiczne oraz osadzeni - uczniowie sztumskiej szkoły. Proces kształcenia osób pozbawionych wolności to bardzo ważny środek oddziaływań resocjalizacyjnych. Zdobyta przez osoby pozbawione wolności wiedza i kwalifikacje zawodowe zwiększają szansę na pomyślną readaptację społeczną. Zdobyte w czasie odbywania kary pozbawienia wolności wykształcenie pozwala osadzonym wykonywać uczciwą pracę zarówno w czasie odbywania kary jak i po opuszczeniu zakładu karnego. Oddziaływania prowadzone przez kadrę pedagogiczną kształtują u osadzonych poszanowanie prawa oraz przeciwdziałają powrotowi do popełniania przestępstw.

 

Tekst/ zdjęcia: por. Sławomir Sidorowicz

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej