1 grudnia 2022 roku Zakład Karny w Sztumie gościł studentów Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni, przybliżając im w ten sposób zadania realizowane przez Służbę Więzienną.

Służba Więzienna

Wejście studentów na teren jednostki penitencjarnej było dla nich nie lada zaskoczeniem. Szczegółowa kontrola osób wchodzących na teren jednostki oraz ich weryfikacja na podstawie okazanych dokumentów tożsamości przez funkcjonariuszy pełniących służbę na posterunku bramy stale wzbudza wiele emocji. Tego typu wizyty nie mogą godzić w bezpieczeństwo jednostki, dlatego tak ważna jest czujność i rzetelne wykonywanie obowiązków służbowych przez funkcjonariuszy. Służba Więzienna codziennie oprócz resocjalizacji osób pozbawionych wolności realizuje szereg działań związanych z bezpieczeństwem wewnętrznym państwa. Jednym z elementów spotkania z studentami Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni było przybliżenie zadań realizowanych przez funkcjonariuszy Służby Więziennej. Spotkanie było okazją by omówić kryteria przyjęć do Służby Więziennej oraz zdefiniować korzyści płynące ze służby w formacji mundurowej. Tego rodzaju spotkania pozwalają przedstawić Służbę Więzienną jako atrakcyjnego pracodawcę oraz zaakcentować, iż jest to trzecia co do wielkości formacja mundurowa w Polsce, która pełni istotną funkcję w strukturach bezpieczeństwa państwa. Chroni społeczeństwo przed sprawcami przestępstw osadzonymi w zakładach karnych i aresztach śledczych, nie tylko izolując ich, lecz także przygotowując do powrotu i poprawnego w nim funkcjonowania. W trakcie tej części zajęć przedstawiono studentom kierunki edukacji i zasady naboru do Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości, jak również możliwości, jakie w karierze zawodowej ma absolwent uczelni. Bycie funkcjonariuszem Służby Więziennej to przede wszystkim stała forma zatrudnienia, możliwość rozwoju osobistego poprzez m.in. bezpłatne szkolenia specjalistyczne, możliwość uzyskania dofinansowania do czesnego na studia, czy też przede wszystkim szeroka ścieżka kariery zawodowej. Przedstawiono słuchaczom prowadzone oddziaływania penitencjarne, a także przybliżono formy zatrudnienia skazanych zarówno na terenie jednostki jak i poza nią. Goście poznali historię i strukturę zakładu karnego, specyfikę pracy poszczególnych służb oraz zobaczyli jak wygląda życie codzienne w więzieniu. W ramach wizyty studenci mogli obejrzeć również część ścisłą terenu zakładu karnego m.in. pawilon mieszkalny, halę produkcyjną, miejsca zakwaterowania osadzonych, Centrum Kształcenia Ustawicznego, oddział terapeutyczny, kaplicę więzienną, stanowisko dowodzenia oraz świetlicę centralną sztumskiej jednostki. Zaproszeni goście mieli okazję zobaczyć podstawowe środki ochrony wykorzystywane przez funkcjonariuszy Służby Więziennej w codziennej pracy. Funkcjonariusze prowadzący spotkanie odpowiadali także na szereg pytań zadawanych przez studentów dotyczących funkcjonowania więzienia i codzienności odbywania kary pozbawienia wolności. Otwartość, zaangażowanie i aktywność opiekunów oraz grupy studentów pozwoliło na realizację spotkania w sposób twórczy i konstruktywny – za co serdecznie dziękujemy.

Praca pełna wyzwań

Wraz z myślą o przyszłej kadrze, nadmieniono, że nasza służba, chociaż niełatwa, daje dużo satysfakcji. Tylko pełne zaangażowanie w pracę z osadzonymi, zapewnienie im różnych możliwości samorealizacji, pokazanie konstruktywnych sposobów na spędzanie wolnego czasu i wykorzystanie wszelkich możliwych form resocjalizacji pozwoli wypełnić podstawowy cel, jaki postawiono przed Służbą Więzienną. Dzięki wizycie w jednostce penitencjarnej studenci uświadomili sobie, że rola Służby Więziennej to nie tylko ochrona społeczeństwa przed sprawcami przestępstw, ale także praca resocjalizacyjna ukierunkowana na redukcję deficytów i wyrabianie pozytywnych nawyków, co zwiększa szansę na pomyślną readaptację społeczną. Mamy nadzieję, że wizyta w jednostce nie tylko dostarczyła praktycznej i konkretnej wiedzy, którą studenci będą mogli wykorzystać w dalszym procesie kształcenia, ale także niektórzy z nich w niedalekiej przyszłości podejmą pracę w naszej formacji.

 

Tekst/ zdjecia: kpt. Sławomir Sidorowicz

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej