Poprawa warunków służby i pracy – tym kierował się Zarząd Okręgowy Niezależnego Samodzielnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa przekazując Zakładowi Karnemu w Sztumie zakupiony sprzęt.

Przekazanie rękawic

Jarosław Wodziński - przewodniczący Zarządu Okręgowego NSZZFiPW w Gdańsku przekazał na ręce ppłk. Mariana Szałkowskiego, Dyrektora Zakładu Karnego w Sztumie rękawice antyprzecięciowe i antyprzekłuciowe, zakupione przez Zarząd Okręgowy NSZZFiPW w Gdańsku ze środków Funduszu Prewencji PZU. Zakupiony sprzęt zostanie przekazany funkcjonariuszom oraz pracownikom pełniącym służbę w oddziałach mieszkalnych, co w szczególności poprawi ich bezpieczeństwo i komfort pracy podczas wykonywania obowiązków służbowych.

Współpraca

Ppłk Marian Szałkowski, Dyrektor Zakładu Karnego w Sztumie w imieniu swoim oraz podległych sobie funkcjonariuszy podziękował za podjętą inicjatywę oraz wsparcie. Podkreślił też wielką wagę poprawnych relacji związku zawodowego działającego w Zakładzie Karnym w Sztumie z kierownictwem tejże jednostki, dzięki którym owocują one wieloma wspólnymi inicjatywami. 

 

Tekst/ zdjęcia: kpt. Sławomir Sidorowicz

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej