Pierwszy raz w tym roku funkcjonariusze działów pozaochronnych Zakładu Karnego w Sztumie przystąpili do programowego szkolenia strzeleckiego z broni palnej P-99 Walther.

Służba Więzienna jest formacją uzbrojoną

Bardzo ważnym elementem wyszkolenia jej funkcjonariuszy jest podnoszenie ich umiejętności w zakresie posługiwania się jednostkami broni wykorzystywanymi w toku codziennej służby. Celem takiego szkolenia jest odpowiednie przygotowanie funkcjonariuszy do realizacji zadań z bronią, czy chociażby stosowania broni jako jednego z całego arsenału środków przymusu bezpośredniego i doskonalenie umiejętności w tym zakresie. Szkolenia te są obowiązkowe i odbywają się cyklicznie.

Obycie z bronią jest niewątpliwym atutem w codziennej służbie. Daje też możliwość poszerzania swoich pozasłużbowych zainteresowań. Część funkcjonariuszy sztumskiej jednostki w czasie wolnym od służby chętnie uczestniczy w strzelaniach rekreacyjnych, co w obecnym czasie stało się niezwykle popularne. Dzięki temu w mundurowym gronie są funkcjonariusze, którzy z zamiłowania realizują te czynności.

 

Tekst/ zdjęcia: st. szer. Anna Jasnoch- Rygielska

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej