„Pomysłowi” - w zajęciach będących formą resocjalizacji, a których przewodnim tematem są zbliżające święta, uczestniczyli skazani z Zakładu Karnego w Sztumie.

Wielkanocne wycinanie

Skazani tworzyli kartki wielkanocne, które wysłali z życzeniami do osób im bliskich. W zakładzie karnym świąteczny czas wygląda inaczej, niż poza murami więzienia - to nie rodzinne przygotowania, pełne tradycji i zwyczajów, a szereg inicjatyw świątecznych, organizowanych dla skazanych odbywających karę pozbawienia wolności. Zaangażowanie skazanych w aktywność artystyczną pozwala nie tylko na bardziej konstruktywne wykorzystanie czasu, ale jest również bodźcem pozytywnych zmian w życiu po zwolnieniu z zakładu karnego.

Moc tworzenia i wiara w siebie

Wspólne wykonywanie kartek rozwija twórcze zainteresowania, pogłębia wrażliwość estetyczną, uczy pracy w grupie, pozwala na rozwijanie kreatywności oraz wykorzystanie poznanych technik zdobienia. Zajęcia w takiej formie tworzą atmosferę opartą na wzajemnej pomocy i życzliwości oraz dają radość i satysfakcję z samodzielnie wykonanych kartek świątecznych. Wzmacniają również wiarę we własne możliwości twórcze oraz pozwalają wykazać się pomysłowością.

 

Tekst/ zdjęcia: st. szer. Anna Jasnoch-Rygielska

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej