Ochrona społeczeństwa przed sprawcami przestępstw oraz prowadzenie oddziaływań penitencjarnych i resocjalizacyjnych wobec osób skazanych na karę pozbawienia wolności – to kluczowe zadania Służby Więziennej.

Praktyki zawodowe

Do sztumskiej jednostki regularnie zgłaszają się słuchacze takich kierunków jak psychologia, pedagogika czy resocjalizacja. Pod okiem więziennych wychowawców i psychologów studenci chcą zdobyć swoje pierwsze doświadczenia zawodowe. Mówią, że to świetna okazja do zdobycia doświadczenia oraz poznania pracy więzienia od środka. 

Rekrutacja i rozwój zawodowy

Spotkania z uczniami i studentami to również okazja do pokazania na czym polega praca funkcjonariuszy Służby Więziennej. Młodzi ludzie dowiadują się dlaczego warto i jak zostać funkcjonariuszem Służby Więziennej.

W jednostkach penitencjarnych służbę pełnią funkcjonariusze działów ochrony, penitencjarnego, terapeutycznego, kwatermistrze, informatycy, lekarze i pielęgniarki, a także pracownicy administracyjno - biurowi. Funkcjonariuszem lub pracownikiem Służby Więziennej może być osoba, która m.in. ukończyła 18 lat i ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych, nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne oraz posiada odpowiednie predyspozycje psychiczne i fizyczne.

Praca w Służbie Więziennej to gwarancja stałego zatrudnienia i całkiem niezłych zarobków. To duża odpowiedzialność za siebie i za innych. To też satysfakcja i poczucie misji.

Więcej o rekrutacji:

https://sw.gov.pl/rekrutacja#

 

Tekst/ zdjęcia: st.szer. Anna Jasnoch-Rygielska

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej