Z dniem 15 stycznia 2021 roku, wygasł stosunek służbowy Dyrektora Zakładu Karnego w Sztumie, płk. Jana Morozowskiego

Po ponad 27 latach służby płk Jan Morozowski zakończył pracę w Służbie Więziennej. W tym czasie był wychowawcą, kierownikiem działu penitencjarnego, specjalistą Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Gdańsku, Dyrektorem Aresztu Śledczego w Elblągu, Dyrektorem Zakładu Karnego w Malborku, a od 2013 roku pełnił funkcję Dyrektora Zakładu Karnego w Sztumie. Zdobyte w czasie służby doświadczenie i kompetencje wykorzystywał w codziennej pracy dbając o bezpieczeństwo, ochronę społeczeństwa przed sprawcami przestępstw oraz resocjalizację.

15 stycznia 2021 roku Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Gdańsku płk Andrzej Tesarewicz złożył odchodzącemu w stan spoczynku płk. Janowi Morozowskiemu życzenia i gratulacje oraz podziękował za oddaną, profesjonalną i długoletnią służbę.
 

Tekst: mjr Marek Stuba
Zdjęcie: kpt. Anna Piskur
 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej