Program resocjalizacji z zakresu kształtowania umiejętności społecznych i  poznawczych sprzyjający readaptacji społecznej skazanych poprzez zajęcia muzyczne „Pauza Pełna Dźwięków”

Działalność twórcza i artystyczna obok zatrudnienia, nauczania, terapii uzależnień w zakładach karnych jest zjawiskiem istniejącym od zawsze, a izolacja zmusza niejako do podejmowania działań pomagających w adaptacji do niekorzystnych emocjonalnie warunków. Ludzie przebywający w izolacji doświadczają deprywacji potrzeb. Szukają zatem zastępczych form ich zaspokajania. Dążą do znalezienia takich form działalności własnej, która pomoże im wyrażać swoje emocje.  Spośród stosowanych metod i form rozwoju wyobraźni czy myślenia, wpływających na kreatywne sposoby funkcjonowania można wymienić muzykę. Jako metodę rozwijająca zdolności i umożliwiającą redukcję napięć wewnętrznych, jest uznaną i powszechnie akceptowaną formą pracy terapeutycznej. Coraz częściej próbuje się wykorzystywać możliwości wykorzystania działań muzycznych w procesie resocjalizacji. Ludzie nieprzystosowani społecznie chętnie aktywizują się w trakcie takich zajęć.

Innowacją w prowadzonych oddziaływaniach będzie udokumentowanie pracy resocjalizacyjnej w formie nagrania występu podczas XXX Ogólnopolskiego Przeglądu Sztuki Więziennej Sztum 2021, co umożliwi ukazanie talentu i refleksyjności osadzonych oraz możliwości oddziaływań resocjalizacyjnych. Udokumentowanie prowadzonych oddziaływań w formie występu nastąpi po wyrażeniu zgody przez osoby biorące udział w programie. W ramach programu gościnnie wystąpił Piotr Podlewski – muzyk, etnolog, nauczyciel, historyk mieszkaniec Sztumu

tekst: por. Sławomir Sidorowicz
zdjęcia: st. szer. Karol Bator

Rozmiar: 308.6 kB
Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej