Ogłoszenie z przeprowadzenia przetargu na dzierżawę hali produkcyjnej wraz z gruntem w Zakładzie Karnym w Sztumie

W dniu 9 sierpnia 2021r. o godzinie 12.00 na terenie Zakładu Karnego w Sztumie nastapiło otwarcie złożonych ofert. Komisja dokonała oceny złożonych ofert, najkorzystniejszą ofertę złożyło przedsiębiorstwo BRW Comfort Sp. z o.o., Słupy 42, 10-381 Olsztyn. 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej