1 czerwca 2021 roku na stadionie miejskim w Sztumie zorganizowano mobilną akcję zbiórki krwi. Funkcjonariusze i pracownicy Zakładu Karnego w Sztumie oraz wszystkie osoby chętne oddały łącznie 8100 ml krwi, która uratuje czyjeś życie.

Honorowe krwiodawstwo to zarówno wspaniała idea jak i niezastępowalna metoda leczenia. Funkcjonariusze Służby Więziennej oddając krew uczestniczą w ratowaniu zdrowia i życia ludzkiego. Tradycja oddawania krwi od lat wpisana jest w funkcjonowanie jednostek penitencjarnych. Przy zakładach karnych i aresztach śledczych tworzone są Kluby Honorowych Dawców Krwi. Funkcjonariusze i pracownicy Służby Więziennej oddają krew regularnie, zarówno podczas lokalnych jak i ogólnopolskich inicjatyw oraz z potrzeby serca.

Organizatorami przeprowadzonej akcji był Zarząd Okręgowy Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa w Gdańsku, Zarząd Terenowy Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa w Sztumie, Miasto i Gmina Sztum, Koło Honorowych Dawców Krwi przy Zakładzie Karnym w Sztumie, Oddział Rejonowy Polskiego Czerownego Krzyża w Malborku oraz BNP Paribas Bank Polska SA oddział w Sztumie

Dziękujemy wszystkim za udział w zorganizowanej akcji, za zaangażowanie w ideę krwiodawstwa.

Tekst: mjr Tadeusz Łoziński

Zdjęcia: mjr Grzegorz Ołdak

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej