Sztumską jednostkę penitencjarną wizytował Kazimierz Smoliński, Poseł na Sejm RP oraz Aleksander Jankowski, II Wicewojewoda Pomorski. Gospodarzem spotkania w jednostce penitencjarnej był ppłk Marian Szałkowski, Dyrektor Zakładu Karnego w Sztumie.

„Praca dla więźniów” – produkcja w przywięziennej hali

Bezpośrednio przed samą wizytą gości w Zakładzie Karnym w Sztumie o godzinie 12:00 odbyło się uroczyste otwarcie zmodernizowanych ulic Gdańskiej oraz Nowowiejskiego bezpośrednio przylegających do sztumskiej jednostki. Służba Więzienna częściowo partycypowała w kosztach budowy części drogi i parkingu przy jednostce. Uroczystego otwarcia dokonali: Kazimierz Smoliński - Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Aleksander Jankowski - II Wicewojewoda Pomorski, Leszek Tabor - Burmistrz Miasta i Gminy Sztum oraz ppłk Marian Szałkowski - Dyrektor Zakładu Karnego w Sztumie. Poseł na Sejm RP podczas uroczystości otwarcia ulic pogratulował znakomitej współpracy pomiędzy Zakładem Karnym w Sztumie i Miastem i Gminą Sztum, dzięki której powstało wiele znakomitych projektów m.in. hala produkcyjna przy Zakładzie Karnym, czy też zmodernizowana droga w obrębie sztumskiej jednostki.

Goście wizytujący sztumską jednostkę penitencjarną zostali zapoznani z efektami realizacji programu „Praca dla więźniów”. Poseł wizytował halę produkcyjną wybudowaną ze środków pochodzących z Funduszu Aktywizacji Zawodowej Skazanych i Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy, gdzie skazani zatrudnieni są odpłatnie na rzecz kontrahenta zewnętrznego BRW Comfort Sp.z o.o i zajmują się produkcją mebli tapicerowanych. Taka forma zatrudnienia umożliwia skazanym regulowanie zadłużeń alimentacyjnych oraz spłat grzywien i zadośćuczynień powstałych w wyniku popełnionych przestępstw. Nie bez znaczenie pozostaje również możliwość zdobycia nowych kwalifikacji zawodowych, a także możliwość kontynowania zatrudnia po opuszczeniu zakładu karnego.

Warunki odbywania kary pozbawienia wolności oraz oddziaływania penitencjarne

Wizytujący zostali zapoznani również historią powstania, specyfiką oraz infrastrukturą sztumskiej jednostki penitencjarnej. Była mowa o pracy, nauczaniu, zajęciach kulturalno - oświatowych i środkach terapeutycznych jako głównym elemencie prowadzonych oddziaływań resocjalizacyjnych. Goście odwiedzili pawilon mieszkalny, gdzie mogli zobaczyć jak wygląda codzienna praca funkcjonariuszy Służby Więziennej. Zaproszonym gościom bardzo spodobały się patriotyczne murale zdobiące jednostkę od wewnątrz. 

 

Tekst/ zdjęcia: por. Sławomir Sidorowicz

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej