Funkcjonariusz sztumskiej jednostki penitencjarnej mjr Tadeusz Łoziński, starszy wychowawca działu penitencjarnego i wiceprzewodniczący Zarządu Okręgowego NSZZFiPW w Gdańsku zdobył III miejsce w tegorocznej edycji konkursu „Najaktywniejszy Społeczny Inspektor Pracy”.

Działać bezpiecznie i zgodnie z prawem

Misją Państwowej Inspekcji Pracy jest skuteczne egzekwowanie przepisów prawa pracy, w tym bezpieczeństwa i higieny pracy, poprzez efektywne i ukierunkowane kontrole oraz działania prewencyjne, zmierzające do ograniczenia zagrożeń wypadkowych i poszanowania prawa pracy.

Funkcja Społecznego Inspektora Pracy jest bardzo ważna. Przekonał się o tym każdy, kto zetknął się z tematyką związaną bezpośrednio z prawną ochroną pracy oraz sferą bezpieczeństwa pracy. Kontroli SIP podlega przestrzeganie przepisów prawa pracy, w tym postanowień układów zbiorowych i regulaminów pracy, w szczególności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem, uprawnień młodocianych i osób niepełnosprawnych, urlopów i czasu pracy, świadczeń z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

Najaktywniejszy Społeczny Inspektor Pracy - gratulujemy

18 listopada 2022 roku w Wielkiej Sali Wety Ratusza Głównego Miasta Gdańska, odbyła się uroczystość wręczenia nagród i wyróżnień laureatom konkursów organizowanych przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Gdańsku. Okręgowa Komisja Konkursowa po dokonaniu oceny złożonej dokumentacji konkursowej przez uczestników wyłoniła laureatów konkursu XXIX edycji „Pracodawca-organizator pracy bezpiecznej”, „Buduj bezpiecznie”, „Najaktywniejszy pracownik Służby BHP” oraz „Najaktywniejszy Społeczny Inspektor Pracy”. Mjr Tadeusz Łoziński starszy wychowawca działu penitencjarnego i wiceprzewodniczący Zarządu Okręgowego NSZZFiPW w Gdańsku zdobył III miejsce w tegorocznej edycji konkursu „Najaktywniejszy Społeczny Inspektor Pracy”. Serdecznie gratulujemy i życzymy wytrwałości w dalszej pracy oraz satysfakcji z wykonywanych zadań.

 

Tekst: kpt. Sławomir Sidorowicz

Zdjęcia: Piotr Gronczewski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej