Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości ogłosiła nabór na studia stacjonarne i studia niestacjonarne w roku akademickim 2022/2023.

Rekrutacja

Informujemy, że Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości rozpoczęła proces rekrutacyjny na studia stacjonarne I stopnia w służbie kandydackiej na kierunku Penitencjarystyka.

Oferta studiów skierowana jest do absolwentów szkół średnich zainteresowanych wstąpieniem w szeregi Służby Więziennej oraz zdobyciem wiedzy związanej z obszarem bezpieczeństwa społecznego, resocjalizacji, readaptacji społecznej osadzonych, a także profilaktyką społeczną. Nabór prowadzony jest od 1 lutego do 31 maja 2022 r.

Różne kierunki

Tegoroczni kandydaci na studia w Szkole Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości mają także do wyboru takie kierunki jak: Prawo – bezpłatne jednolite studia stacjonarne magisterskie, Penitencjarystyka – niestacjonarne studia I stopnia (bezpłatne dla funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej) oraz studia stacjonarne I stopnia na kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne przeznaczone dla funkcjonariuszy Służby Więziennej w służbie stałej skierowanych przez właściwego przełożonego. Uczelnia posiada również w swojej ofercie podnoszące kompetencje studia podyplomowe.

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji zostały zamieszczone na stronie http://www.swws.edu.pl

Serdeczenie zapraszamy.

 

Tekst. por Sławomir Sidorowicz

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej