9 lutego br. kadra penitencjarna sztumskiej jednostki zorganizowała grupie skazanych spotkanie połączone z koncertem muzycznym, zorganizowanym na terenie Zakładu Karnego w Sztumie przez Fundację SNAP - Stop Narkomanii, Alkoholizmowi, Przemocy.

Niesamowite spotkanie

Fundacja SNAP działa na terenie całej Polski. Prowadzi spotkania w szkołach, ośrodkach wychowawczych, zakładach poprawczych, jednostkach penitencjarnych, domach pomocy społecznej, ośrodkach akademickich. Celem Fundacji jest niesienie pomocy ludziom mającym trudności w przystosowaniu się do życia w otaczającej rzeczywistości, wskazywanie możliwości zaspokojenia najistotniejszych życiowych potrzeb w sposób bez przemocy, zgodny z prawem, nie krzywdząc innych i siebie. Przedstawiciele fundacji podczas spotkania w sposób niezwykle szczery i otwarty dali świadectwa własnych zmian życiowych, których dokonali mimo traumatycznych i złożonych doświadczeń (również związanych z pobytami w więzieniu). Wypowiedzi przedstawicieli fundacji przeplatane były utworami muzycznymi, wykonywanymi przez jedną z wolontariuszek fundacji w nurcie muzyki rap z pozytywnym przesłaniem. Opowiadając o własnych trudnościach i ich przezwyciężaniu, dali skazanym przykład stanowiący impuls do rozpoczęcia konstruktywnych zmian życiowych. Istotnym elementem poruszanych treści były odwołania do Boga i wartości chrześcijańskich, stanowiących fundament dokonywanych przemian.

Edukacja i profilaktyka

Tego typu inicjatywy wpisują się w działalność resocjalizacyjną Służby Więziennej. Koncert, rozmowy ze skazanymi, dzielenie się przez prowadzących własnymi doświadczeniami i refleksjami oraz przykłady osobistej przemiany były przede wszystkim lekcją edukacji i profilaktyki. Dzisiejsze spotkanie miało na celu również kształtowanie właściwych postaw społecznych opartych na wartościach chrześcijańskich.

 

Tekst/ zdjęcia: kpt. Sławomir Sidorowicz

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej