W dekrecie o tymczasowych przepisach więziennych z 8 lutego 1919 r. podpisanym przez Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego jest mowa o "dozorcach i dozorczyniach, starszych dozorcach i starszych dozorczyniach". Już wtedy kobiety nosiły zgodnie z regulaminem umundurowanie odpowiedniego koloru, kroju, z odpowiednią długością spódnicy i wysokością trzewików.

Kawałek historii

Początki Dnia Kobiet sięgają starożytnego Rzymu. Dzień Kobiet był wówczas oddaniem czci bogini Junony, która była opiekunką życia kobiet. Kobiety modliły się o szczęście w życiu małżeńskim, a mężowie w tym dniu obdarowywali swoje żony prezentami. Są przekazy mówiące, że oddawanie czci kobietom związane jest z rzymskimi obchodami Matronaliów, święta macierzyństwa, płodności i pierwiastka żeńskiego w naturze. Wtedy też kobiety były traktowane w sposób wyjątkowy, dawano im prezenty i spełniano ich życzenia. Z założenia Międzynarodowy Dzień Kobiet jest uczczeniem pamięci sufrażystek walczących o równouprawnienie kobiet, równe traktowanie w pracy i taką samą wypłatę za jednakowo wykonaną pracę.

Kobiety w Zakładzie Karnym w Sztumie

W Zakładzie Karnym w Sztumie i podległym Oddziale Zewnętrznym w Malborku służbę pełnią 63 funkcjonariuszki i 16 kobiet pracowników cywilnych wraz z pedagożkami Centrum Kształcenia Ustawicznego. Funkcjonariuszki pełnią służbę na wielu stanowiskach. Najwięcej kobiet liczy dział penitencjarny. W tym dziale swoje zadania w bezpośrednim kontakcie z osadzonymi pełnią wychowawczynie oraz psycholożki. Kobiety zajmują również stanowiska w działach: ewidencji, finansowym, kadr, prawnym, kwatermistrzowskim, terapeutycznym oraz ambulatorium służby zdrowia. 

Serdeczne życzenia

8 marca 2022 roku ppłk Marian Szałkowski, Dyrektor Zakładu Karnego w Sztumie w imieniu swoim oraz kadry jednostki życzył paniom wszelkiej pomyślności, spełnienia zarówno w życiu osobistym jak i zawodowym oraz zdrowia. Kobiety w mundurach mogły obejrzeć wystawę plastyczną składającą się z prac osadzonych powstałych w ramach programy readaptacyjnego "Ze Sztuką Na Ty" specjalnie przygotowaną tego dnia w świetlicy centralnej Zakladu Karnego w Sztumie.

 

Tekst/ zdjęcia: por. Sławomir Sidorowicz 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej