Funkcjonariusze Służby Więziennej oraz osadzeni z Zakładu Karnego w Sztumie po raz kolejny zaangażowali się w pomoc dla chorych dzieci.

Chłopczyk walczy o życie

Nasz dzielny wojownik w swoim krótkim życiu przeszedł już bardzo wiele. Filipek urodził się z zespołem Downa oraz chorym serduszkiem. Po badaniach okazało się, że chłopiec ma wspólny kanał przedsionkowo - komorowy w sercu. Potrzebne były bardzo inwazyjne zabiegi operacyjne na małym sercu chłopczyka. W tym momencie dziecko wymaga dużo rehabilitacji, gdyż ma obniżone napięcie mięśniowe. Filipka niestety czeka kolejna operacja, lecz ze względu na wiek chłopiec na razie jest leczony farmakologicznie.  

Nakrętki dla chorego Filipka - Wkręć się i TY

30 sierpnia br. na terenie sztumskiej jednostki penitencjarnej nastąpiło przekazanie ok. 300 kg nakrętek plastikowych firmie 4Plast z Nowego Stawu, gdzie trafią do recyclingu, a zebrane w ten sposób pieniądze pomogą w jakimś stopniu rodzinie Filipka sfinansować kosztowną operację. Zebrany towar można przetworzyć na nowe zakrętki, opakowania, rury PCV, czy obudowy komputerów, a uzyskane w ten sposób pieniądze przekazane zostają z kolei na leczenie, rehabilitację lub sprzęt specjalistyczny dla potrzebujących osób. Pamiętajmy, że ten niewielki przedmiot, konsekwentnie zbierany, może wiele zdziałać. Jedna nakrętka na pozór nic nie znaczy, ale liczy się efekt skali. Wystarczy świadomość, że zwykła, plastikowa nakrętka ma wartość i może pomóc w walce z chorobą. Dla jednych nakrętka jest zbędna i ląduje w śmietniku, dla innych staje się pomocna w drodze do lepszego życia. Niech tak się stanie i tym razem. 

 

Tekst/ zdjęcia: por. Sławomir Sidorowicz

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej