W dniu 7 kwietnia 2017 roku uczniowie klas mundurowych Zespołu Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących ze Swarożyna odwiedzili sztumską jednostkę penitencjarną.

Wizyta uczniów miała wymiar edukacyjny. Podczas zorganizowanego spotkania młodzież zapoznała się z podstawowymi zadaniami realizowanymi przez Służbę Więzienną, funkcjonowaniem polskiego systemu penitencjarnego, celami wykonywania kary pozbawienia wolności oraz elementami pracy resocjalizacyjnej. Uczniowie poznali strukturę zakładu karnego, specyfikę pracy poszczególnych służb oraz zobaczyli jak wygląda życie codzienne w więzieniu. Z zainteresowaniem oglądali cele mieszkalne, świetlice, place spacerowe oraz przyglądali się pracy funkcjonariuszy.

Dzięki wizycie w jednostce penitencjarnej młodzież uświadomiła sobie, że rola Służby Więziennej to nie tylko ochrona społeczeństwa przed sprawcami przestępstw ale także praca resocjalizacyjna ukierunkowana na redukcję deficytów i wyrabianie pozytywnych nawyków co zwiększa szansę na pomyślną readaptację społeczną.

 

Tekst i zdjęcia: kpt. Kamil Dobrzyński

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej