28 września w Instytucie Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego w Warszawie oraz 12 października w Klubie Dowództwa Garnizonu Warszawa w Warszawie odbyły się uroczyste gale podsumowujące VI Międzynarodowy Konkurs Historyczny Wojna Polsko-Bolszewicka 1919-1920 w Obronie Granic i Niepodległości oraz VIII Międzynarodowy Konkurs Historyczny o Żołnierzach Wyklętych.

Przedmiotem Konkursów było przygotowanie pracy artystycznej – laurka, wiersz, plakat, projekt banknotu, film, piosenka – na temat Wojny Polsko-Bolszewickiej 1919-1920 w Obronie Granic i Niepodległości  oraz Żołnierzy Niezłomnych. Tematem pracy mogła być postać wybranego żołnierza, wydarzenia lub innych zagadnień historycznych dotyczących ideałów i postaw żołnierzy.

Adresatami prac konkursowych byli uczniowie szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych oraz osoby pozbawione wolności.

Wśród laureatów byli osadzeni z Zakładu Karnego w Sztumie którzy, zajęli pierwsze miejsce w konkursie Wojna Polsko-Bolszewicka 1919-1920 w Obronie Granic i Niepodległości oraz drugie miejsce w konkursie Historycznym o Żołnierzach Wyklętych. Obie nagrody osadzeni otrzymali z kategorii osadzeni w Aresztach Śledczych Praca Plastyczna

W konkursach przesłano ponad 3600 prac.

Osadzeni z całego kraju biorą udział w konkursach organizowanych przez Komitet Pamięci Rotmistrza Witolda Pileckiego. Są one skierowane przede wszystkim do młodzieży. Kategoria osadzonych została wprowadzona przez analogię do życiorysu Witolda Pileckiego, który był więźniem. Głównym celem konkursów jest przede wszystkim budzić i utrwalać dumę z dziedzictwa narodowego, pogłębiać wiedzę historyczną, doskonalić umiejętności samodzielnego poszukiwania, gromadzenia i selekcjonowania informacji z różnych źródeł, kształtować postawy patriotyczne.

Organizatorem konkursów był Komitet Pamięci Rotmistrza Witolda Pileckiego. Wydarzenia uzyskały Patronat Narodowy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy w Stulecie Odzyskania Niepodległości. W skład Komitetu Honorowego weszli: Mariusz Błaszczak, Minister Obrony Narodowej jako Przewodniczący, Przemysław Czarnek, Minister Edukacji i Nauki, Jarosław Szarek, Prezes Instytutu Pamięci Narodowej, Marcin Chludziński, Prezes KGHM Polska Miedź S. A., Jacek Pawłowicz, dyrektor Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL, Jan Żaryn, dyrektor Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej im. R. Dmowskiego i I. J. Paderewskiego oraz Anna Radecka, dyrektor Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą.

 

tekst: st. szer. Karol Bator

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej