Podobnie jak uczniowie w całej Polsce, osadzeni kształcący się w Centrum Kształcenia Ustawicznego przy Zakładzie Karnym w Sztumie, kończą dzisiaj rok szkolny.

Nauka w więzieniu

Placówka oświatowa przy Zakładzie Karnym w Sztumie założona została w 1956 roku i od tego czasu czynnie uczestniczy w wykonywaniu kary pozbawienia wolności. Oddziaływania prowadzone przez kadrę pedagogiczną kształtują u osadzonych poszanowanie prawa oraz przeciwdziałają powrotowi do popełniania przestępstw. Nauczanie powoduje wzrost aktywności zawodowej i społecznej więźniów oraz zwiększenie ich zdolności do zatrudnienia poprzez przeprowadzenie kompleksowych działań szkoleniowych. Skazani  nabywają nowe umiejętności zawodowe, dające możliwości wyjścia z obszaru szczególnego stopnia zagrożenia wykluczeniem społecznym, co powoduje płynne i dynamiczne odnalezienie się na rynku pracy.

Efekty

W roku szkolnym 2021/2022 szkołę przy Zakładzie Karnym w Sztumie ukończyło 123 osadzonych. Osadzeni zdobyli kwalifikacje zawodowe na kierunkach kucharz, elektryk, stolarz, ślusarz i monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie. O prawidłowy tok nauczania osadzonych dbało 26 nauczycieli. Podstawowym celem wykonywania kary pozbawienia wolności jest wzbudzenie u osadzonych woli współdziałania w kształtowaniu ich społecznie pożądanych postaw. Aby osiągnąć ten cel funkcjonariusze Służby Więziennej prowadzą zindywidualizowane oddziaływania uwzględniając przede wszystkim pracę i nauczanie.

Wyróżnienia

Leon Misiuk, dyrektor Centrum Kształcenia Ustawicznego oraz ppłk Leszek Urbanowicz, zastępca dyrektora Zakładu Karnego w Sztumie podziękowali wszystkim absolwentom, najlepszym wręczono wyróżnienia. Szczególne podziękowania skierowano również do nauczycieli, za zaangażowanie i wytrwałość w przekazywaniu wiedzy.

Tekst/ zdjęcia: mjr Kamil Dobrzyński

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej