23 czerwca 2023 r. w Centrum Kształcenia Ustawicznego działającego przy Zakładzie Karnym w Sztumie odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego.

Podsumowanie

W roku szkolnym 2022/2023 naukę podjęło 366 słuchaczy na Kwalifikacyjnych Kursach Zawodowych o kierunkach:

  • Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie BUD.11
  • Mechanik-monter maszyn i urządzeń MEC.03
  • Ślusarz  MEC.08
  • Stolarz DRM.04
  • Tapicer DRM.05
  • Elektryk ELE.02
  • Technik elektryk ELE.05
  • Kucharz HGT.02
  • Technik żywienia HGT.12

Świetne wyniki

Skazani zdobyli również wiedzę w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych oraz Szkole Podstawowej dla Dorosłych. W ciągu tego roku szkolnego w placówce uczyło się 83 absolwentów. Zdecydowana większość z nich podchodziła do państwowych egzaminów zawodowych. Część teoretyczna w sesji czerwcowej poszła słuchaczom znakomicie – 98% zdawalności, natomiast wyniki egzaminów praktycznych będą dostępne pod koniec sierpnia br. Słuchaczy kształciła wykwalifikowana i doświadczona kadra – 26 nauczycieli zawodu oraz przedmiotów ogólnokształcących.

Życzenia

Leon Misiuk, dyrektor Centrum Kształcenia Ustawicznego oraz ppor. Marek Mettel, zastępca dyrektora Zakładu Karnego w Sztumie podziękowali wszystkim absolwentom, najlepszym wręczono wyróżnienia. Szczególne podziękowania skierowano również do nauczycieli, za zaangażowanie i wytrwałość w przekazywaniu wiedzy.

 

Tekst: st. szer. Anna Jasnoch-Rygielska, Iga Gojdź

Zdjęcia: mjr Kamil Dobrzyński

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej