Zgodnie z zarządzeniami nr 76/2021 Dyrektora Zakładu karnego w Sztumie z dnia 29 października 2021 r. w sprawie działań przeciwepidemicznych i zapobiegawczych w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się wirusa COVID-19 (SARS-CoV-2), na terenie Zakładu Karnego w Sztumie przedłuża się do dnia 30 listopada 2021r. okres trwania wprowadzonych ograniczeń i zakazów
  1. Nabożeństwa, posługi religijne, spotkania grupowe w ramach Kościołów i związków wyznaniowych odbywają się na terenie Zakładu Karnego w Sztumie w grupach nieprzekraczających 25 osadzonych.
  2. Widzenia realizowane są zgodnie z przepisami Kodeksu Karnego Wykonawczego z zastrzeżeniami wynikającymi z załącznika do Zarządzenia nr 76/2021 Dyrektora Zakładu Karnego w Sztumie z dnia 29.10.2021r.
  3. Ewentualne dalsze przedłużenie wprowadzonych ograniczeń i zakazów, o których mowa w § 1 i 2 nastąpi na zasadach określonych w art. 247 § 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy.
Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej