Płk Andrzej Gniot, Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Bydgoszczy na wniosek ppłk. Mariana Szałkowskiego, Dyrektora Zakładu Karnego w Sztumie powołał z dniem 21 marca 2023 roku mjr. Rafała Jaroszewskiego na stanowisko Zastępcy Dyrektora.

Mjr Rafał Jaroszewski w szeregi Służby Więziennej wstąpił w 1996 roku. Służbę zaczynał jako strażnik działu ochrony Zakładu Karnego w Sztumie, następnie był wychowawcą działu penitencjarnego. 

W toku służby zdobywał wiedzę i doświadczenie. W 2013 roku awansował na stanowisko kierownika działu penitencjarnego. Od stycznia 2023 roku wykonywał obowiązki specjalisty d/s penitencjarnych w Okręgowym Inspektoracie Służby Więziennej w Bydgoszczy.  

Gratulujemy awansu i życzymy dalszych sukcesów zawodowych. 

 

Tekst: st. szer. Anna Jasnoch - Rygielska
Zdjęcia: mjr Kamil Dobrzyński 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej