9 grudnia 2020 roku płk Andrzej Tesarewicz, Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Gdańsku powołał mjr. Mirosława Detmer na stanowisko zastępcy dyrektora Zakładu Karnego w Sztumie

Mjr Mirosław Detmer dotychczas pełnił służbę w Zakładzie Karnym w Malborku na stanowisku kierownika działu ochrony. W Zakładzie Karnym w Sztumie odpowiedzialny będzie za całokształt funkcjonowania powierzonego mu oddziału penitencjarnego. 

 

 

 

Tekst i zdjęcia: mjr Kamil Dobrzyński 
 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej