Zgodnie z Zarządzeniem nr 99/2021 Dyrektora Zakładu Karnego w Sztumie z dnia 31 grudnia 2021 r. w sprawie działań przeciwepidemicznych i zapobiegawczych w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się wirusa COVID-19 (SARS-CoV-2), na terenie Zakładu Karnego w Sztumie przedłuża się do dnia 31 stycznia 2022r. okres trwania wprowadzonych ograniczeń i zakazów
  1. Widzenia i nabożeństwa realizowane są zgodnie z przepisami Kodeksu Karnego Wykonawczego z zastrzeżeniami wynikającymi z załącznika do Zarządzenia nr 99/2021 Dyrektora Zakładu Karnego w Sztumie z dnia 31.12.2021r.
  2. Ewentualne dalsze przedłużenie wprowadzonych ograniczeń i zakazów, o których mowa w § 1 i nastąpi na zasadach określonych w art. 247 § 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy.
Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej