15 maja br. funkcjonariusze sztumskiej jednostki przekazali na rzecz Kwidzyńskiego Stowarzyszenia Ochrony Zwierząt "Adopciaki Miłosna" oraz SOSW w Uśnicach nowe budy, efekt prac programu readaptacyjnego realizowanego w sztumskiej jednostce.

Bezinteresowna pomoc i nauka empatii

Nowe schronienia dla zwierząt zostały wykonane przez skazanych w ramach programu readaptacji społecznej „Pies pod Budą”. Takie oddziaływania, to nie tylko możliwość nabycia umiejętności zawodowych, ale także oddziaływania resocjalizacyjne uczące bezinteresownej pomocy i empatii. Skazani wykonali budy w ramach warsztatów stolarskich prowadzonych przez terapeutów oddziału terapeutycznego.

Kwidzyńskie Stowarzyszenie Ochrony Zwierząt „Adopciaki Miłosna" zwane potocznie „Adopciaki Kwidzyn” jest organizacją pożytku publicznego, zostało zarejestrowane w czerwcu 2018 roku, jednak już wcześniej jako nigdzie niezrzeszeni wolontariusze zajmowali się pomocą skrzywdzonym przez los zwierzętom.

Resocjalizacja

Tego rodzaju działania stanowią niezwykle ważny element procesu resocjalizacji, gdyż osadzeni przekonują się, że podjęty przez nich wysiłek spotyka się z akceptacją ze strony społeczeństwa. Opisana inicjatywa to jeden z przykładów budowania w osobach pozbawionych wolności wrażliwości na los zwierząt, poczucia własnej wartości, a także nauki konstruktywnego organizowania czasu wolnego i kreowania warunków do kształtowania nawyku permanentnej pracy.

 

Tekst/ zdjęcia: st. szer. Anna Jasnoch-Rygielska

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej