4 września 2023 roku w Centrum Kształcenia Ustawicznego przy Zakładzie Karnym w Sztumie zainaugurowano nowy rok szkolny 2022/2023.

W uroczystości udział wziął mjr Daniel Piasecki, Specjalista Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Bydgoszczy, ppłk Miorsław Detmer, Zastępca Dyrektora Zakładu Karnego w Sztumie, Leon Misiuk, Dyrektor Centrum Kształcenia Ustawicznego przy Zakładzie Karnym w Sztumie, grono pedagogiczne oraz osadzeni, uczniowie sztumskiej szkoły.

Sztumska placówka swoją działalność rozpoczęła w 1956 roku jako Ośrodek Szkolenia Więźniów. Powstały wówczas klasy piąta i szósta Szkoły Podstawowej oraz klasa wstępna dla tych słuchaczy, którzy nie mogli być zakwalifikowani do klasy piątej.

Naukę rozpoczęło 270 słuchaczy, w tym 123 to słuchacze I semestrów. Od 1 września 2023 roku zaplanowano 13 oddziałów: Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych, Szkoła Podstawowa dla Dorosłych oraz 11 klas Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych o kierunkach:

Stolarz DRM.04

Kucharz HGT.02

Technik żywienia HGT.12

Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie BUD.11

Mechanik-monter maszyn i urządzeń MEC.03

Elektryk ELE.02

Tapicer DRM.05

Ślusarz MEC.08

W skład kadry pedagogicznej tut. CKU wchodzi 25 nauczycieli.

Dziesięć sal lekcyjnych wyposażonych w odbiorniki TV, rzutniki i tablice multimedialne, salę komputerową do nauki informatyki czy bibliotekę szkolną, w której znajduje się ponad 12 tysięcy woluminów, w tym podręczniki i lektury szkolne.

Uczestniczący w inauguracji nowego roku szkolnego goście życzyli zebranym uczniom bardzo dobrych wyników w nauce i wysokiej frekwencji na zajęciach szkolnych.

 

Tekst: st. szer. Anna Jasnoch-Rygielska

Zdjęcia: mjr Kamil Dobrzyński

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej