W korespondencji kierowanej do jednego z osadzonych odbywających karę w Zakładzie Karnym w Sztumie wykryto nasączone kartki papieru imitujące zwykłą korespondencję. Nie umknęła ona uwadze funkcjonariuszy Służby Więziennej.

W kontroli korespondencji adresowanej do osadzonego odkryto że kartki w kopercie imitujące zwykłą korespondencję nasączone są niedozwoloną substancją niewiadomego pochodzenia. Wstępne badanie narkotestem wykazało obecność MDMA (3,4-metylenodioksy-N-metyloamfetamina, substancja znana jako “ekstaza”). Korespondencję zabezpieczono i przekazano funkcjonariuszom Policji.

Funkcjonariusze Służby Więziennej są stale szkoleni w zakresie przeciwdziałania przedostawaniu się substancji odurzających oraz środków psychotropowych na teren zakładu karnego. Dostęp do najnowszych urządzeń oraz testów pozwalających nie tylko ustalić, czy mamy do czynienia ze środkiem odurzającym, ale również z jakim jego rodzajem, jest gwarancją sprawnie przeprowadzonej procedury kontrolnej oraz szybkiego poinformowania odpowiednich organów ścigania.

Jest to już kolejna próba przemytu substancji odurzającej na teren zakładu karnego, która dzięki zachowanej czujności funkcjonariuszy została skutecznie udaremniona. Trzeba pamiętać, że w naszej codziennej pracy mamy do czynienia z najgroźniejszymi przestępcami, którzy niejednokrotnie w warunkach wolnościowych mieli kontakt z substancjami zakazanymi.

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej