6 kwietnia 2018 roku w Malborku odbyły się Rejonowe Mistrzostwa Pierwszej Pomocy. W przedsięwzięciu brali udział funkcjonariusze Służby Więziennej.

Uczestnikami mistrzostw były młodzieżowe drużyny ze szkół ponadgimnazjalnych. Celem mistrzostw jest wzmocnienie procesu edukacji młodzieży poprzez podniesienie poziomu wiedzy z zakresu zasad udzielania pierwszej pomocy oraz przeciwdziałanie występowaniu wypadków poprzez upowszechnianie zasad bezpieczeństwa i wykształcenie nawyków ich przestrzegania.

Mistrzostwa zostały zorganizowane przez Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Malborku, II Liceum Ogólnokształcące w Malborku oraz kluby Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża przy Zakładzie Karnym w Malborku i  Zakładzie Karnym w Sztumie. Funkcjonariusze Grupy Interwencyjnej Służby Więziennej działającej przy Zakładzie Karnym w Sztumie pełnili w zawodach role sędziów.  

W organizowanych zawodach płk Jan Morozowski , Dyrektor Zakładu Karnego w Sztumie ufundował nagrodę specjalną, którą w jego imieniu drużynie II Liceum Ogólnokształcącego w Malborku wręczył ppłk Michał Niedbała.

 

Tekst: mjr Kamil Dobrzyński
Zdjęcia: chor. Michał Marach

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej