21 kwietnia br. funkcjonariusze GISW Bydgoszcz z III sekcji stacjonującej na co dzień w sztumskiej jednostce penitencjarnej uczestniczyli w Dniach Otwartych Zespołu Szkół Technicznych w Malborku.

Funkcjonariusze zaprezentowali uczniom techniki kajdankowania, obezwładniania i techniki transportowe. Odpowiadali również na pytania uczniów dotyczące wykonywania codziennej służby, rekrutacji, ścieżki rozwoju.

Funkcjonariusze wchodzący w skład Grup Interwencyjnych Służby Więziennej podejmują działania w sytuacjach zakłócenia porządku i dyscypliny, jak również szczególnego zagrożenia bezpieczeństwa w zakładach karnych i aresztach śledczych.

 Grupa Interwencyjna Służby Więziennej 

W ramach zadań zleconych przez dyrektora okręgowego może być wykorzystywana w szczególności do zapobiegania zdarzeniom lub do likwidowania ich skutków, do konwojowania osadzonych niebezpiecznych, do uczestniczenia w ćwiczeniach ochronnych i obronnych organizowanych na terenie jednostek organizacyjnych podległych dyrektorowi okręgowemu, do szkolenia funkcjonariuszy działów ochrony z zakresu technik interwencyjnych.

Chcesz służyć Rzeczypospolitej Polskiej? Zostań funkcjonariuszem Służby Więziennej!

https://sw.gov.pl/praca-oferty-szukaj

 

Tekst: st. szer. Anna Jasnoch-Rygielska

Zdjęcia: ppor. Michał Marach, archiwum ZK Sztum

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej