6 i 7 czerwca br. Zakład Karny w Sztumie oraz Oddział Zewnętrzny w Malborku zrealizował ostatnie w tym roku szkolnym spotkania z młodzieżą w ramach Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego Służby Więziennej związanego z prewencją przestępstw wśród młodzieży "W SŁUŻBIE PRAWU".

Obydwie jednostki penitencjarne odwiedzili uczniowie Zespołu Szkół Technicznych w Malborku.

Spacer po jednostce

Niewątpliwie najciekawszym przedsięwzięciem dla młodzieży był spacer po jednostce. Uczniowie mogli zapoznać się z topografią zakładów. Odwiedzili m.in. kaplicę, Centrum Kształcenia Ustawicznego, bibliotekę dla skazanych, „spacerniaki”. Zobaczyli również na żywo celę mieszkalną. Młodzież mogła zobaczyć, jakie konsekwencje niesie nieprzestrzeganie prawa, z czym wiąże się kara pozbawienia wolności.

Aspekty prawne

Edukacja młodzieży szkolnej obejmuje wiedzę na temat podstawowych praw, obowiązków oraz funkcjonowania profilaktyki przestępstw. Szczególną wartość w edukacji prawnej mają zajęcia praktyczne poruszające zagadnienia prawne. Podstawowym celem zajęć jest edukacja prawna młodzieży w związku z coraz częstszym zjawiskiem wchodzenia w konflikt z prawem młodych ludzi. Zajęcia skupiają się na edukacji prawnej z naciskiem na prewencję przestępstw wśród młodzieży. Funkcjonariusze, odwiedzając szkoły, pokazują realia więziennego życia oraz tłumaczą, na czym polega praca w Służbie Więziennej. 

Chętni do służby?

W kolejnym etapie przedstawiano uczniom ofertę Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie oraz możliwość wstąpienia w szeregi Służby Więziennej. Nie zabrakło pytań o wymogi formalne, szczegóły pracy, możliwość rozwoju.


Tekst: st. szer. Anna Jasnoch-Rygielska
Zdjęcia: kpt. Piotr Sztym-Szymański, mjr Monika Morozowska

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej