13 kwietnia 2022 roku ppłk Marian Szałkowski, Dyrektor Zakładu Karnego w Sztumie z Oddziałem Zewnętrznym w Malborku, złożył wiązanki i oddał hołd ofiarom wymordowanym przez NKWD na podstawie decyzji władz sowieckich z 5 marca 1940 r. Asysta honorowa funkcjonariuszy Wojska Polskiego uświetniła uroczystość.

Zbrodnia katyńska

Wiosną 1940 r. NKWD zamordowało z motywów politycznych blisko 22 tys. polskich obywateli wziętych do niewoli po agresji ZSRR na Polskę 17 września 1939 r. Byli wśród nich oficerowie Wojska Polskiego, policjanci, urzędnicy, uczeni, profesorowie wyższych uczelni, artyści, lekarze, nauczyciele, prawnicy, sportowcy. Stanowili elitę narodu, jego potencjał obronny, intelektualny i twórczy. Jeńcy ginęli od strzału w tył głowy. Ofiary zostały pogrzebane w zbiorowych, bezimiennych mogiłach w Katyniu, Charkowie oraz Miednoje. Egzekucje trwały od kwietnia do maja 1940 r. Około 15 tys. ofiar stanowili więźniowie przetrzymywani wcześniej w obozach specjalnych NKWD w Starobielsku, Ostaszkowie i Kozielsku. Byli to głównie oficerowie wojska i policjanci. Pozostałe 7 tysięcy, w większości cywilów, osadzono w więzieniach zachodnich obwodów republik Ukraińskiej i Białoruskiej, czyli terenach Wschodniej Polski, włączonych w 1939 r. do Związku Radzieckiego. Dotychczas nie znamy miejsc ich pochówku.

Pamiętamy

13 kwietnia 1943 r. o zbrodni dokonanej przez Sowietów usłyszał cały świat. Tego dnia Niemcy ogłosili informację o odkryciu w lesie pod Katyniem grobów polskich oficerów. W 2007 r. Sejm RP ustanowił 13 kwietnia Dniem Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej. Zarówno w Sztumie jak i w Malborku obchodzono Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej. W zorganizowanych uroczystościach udział wzięli przedstawiciele samorządów, służby mundurowe, kombatanci, młodzież oraz mieszkańcy. 

„Klękamy przy nieznanych mogiłach z tą świadomością, że zapłacili oni szczególną cenę naszej wolności. Dali definitywny kształt tej wolności, klękamy zwłaszcza przy mogiłach katyńskich. Sprawa Katynia jest stale obecna w naszej świadomości i nie może być wymazana z pamięci Europy” – Jan Paweł II.

 

Tekst/ zdjęcia: Sławomir Sidorowicz

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej