Międzynarodowy Dzień Kobiet corocznie obchodzony jest 8 marca i stanowi wyraz szacunku dla ofiar walki o równouprawnienie kobiet. Każdego dnia tysiące kobiet pełni służbę w jednostkach organizacyjnych Służby Więziennej.

Straż Więzienna pierwszą służbą dla kobiet

Straż Więzienna była pierwszą formacją mundurową w Polsce, która oficjalnie zaczęła przyjmować kobiety w swoje szeregi. Już w Dekrecie Rady Ministrów o tymczasowych przepisach więziennych z 1919 r. w art. 3 jest mowa o „dozorcach i dozorczyniach, starszych dozorcach i starszych dozorczyniach". Już wtedy kobiety nosiły, zgodnie z regulaminem, umundurowanie odpowiedniego koloru, kroju, z odpowiednią długością spódnicy i wysokością trzewików. Obecnie w strukturach organizacyjnych Służby Więziennej pracują kobiety na wszystkich stanowiskach, od najwyższych szczebli kierowniczych, przez działy administracyjne, po stanowiska ściśle związane z pracą w stałym i bezpośrednim kontakcie z osobami pozbawionymi wolności.

Piękna płeć w Zakładzie Karnym w Sztumie

W Zakładzie Karnym w Sztumie z Oddziałem Zewnętrznym w Malborku pracuje 77 kobiet. 

Panie w mundurze pracują we wszystkich działach: penitencjarnym, ewidencji, kadrowym, finansowym, kwatermistrzowskim, ochrony, służby zdrowia organizacyjno-prawnym. Każdego dnia łączą odpowiedzialną pracę w naszej formacji z życiem prywatnym, mając świadomość, że zdecydowały się na wykonywanie jej w szczególnym miejscu.

Dyrekcja i kierownictwo jednostki złożyli paniom serdeczne życzenia i wręczyli okazjonalny kwiatek.

 

Tekst/ zdjęcia: st. szer. Anna Jasnoch-Rygielska

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej