Zakład Karny w Sztumie to jedna z 18 jednostek penitencjarnych w Polsce, przy której funkcjonuje Centrum Kształcenia Ustawicznego. Placówka oświatowa przy Zakładzie Karnym w Sztumie założona została w 1956 roku i od tego czasu czynnie uczestniczy w procesie resocjalizacji osób pozbawionych wolności.

Święto pedagogów

Dzisiaj obchodzimy Dzień Edukacji Narodowej ustanowiony w rocznicę powstania Komisji Edukacji Narodowej. To właśnie 14 września 1773 roku na wniosek króla Stanisława Augusta Poniatowskiego Sejm Rozbiorowy powołał specjalny organ władzy oświatowej w Polsce, któremu nadano nazwę Komisji nad Edukacją Młodzi Szlacheckiej Dozór Mającej, znanej współczesnym jako Komisja Edukacji Narodowej. Jej powstanie miało szczególny wymiar, gdyż był to nie tylko pierwszy w Polsce, ale również w Europie organ o charakterze współczesnego ministerstwa oświaty. Szkoły działające przy zakładach karnych i aresztach śledczych są szkołami publicznymi, działającymi zgodnie z ustawa o systemie oświaty. Realizują takie same podstawy programowe, programy nauczania jak szkoły „wolnościowe”. W sztumskiej jednostce penitencjarnej pracuje 27 nauczycieli i pracowników, którzy prowadzą nauczanie osób pozbawionych wolności. Kształcenie więźniów obejmuje Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe w zakresie 9 zawodów: monter zabudowy, mechanik- monter, murarz, technik żywienia, ślusarz, tapicer, stolarz, elektryk, technik elektryk. Dodatkowo 14 słuchaczy jest w trakcie uzupełniania wykształcenia średniego w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych.

Uroczystość z wyróżnieniami

Dzisiejsza uroczystość z udziałem reprezentującego płk. Andrzeja Gniota, Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Bydgoszczy - mjr. Daniela Piaseckiego - Specjalisty Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Bydgoszczy, pedagogów Centrum Kształcenia Ustawicznego, wychowawców, dyrekcji Zakladu Karnego w Sztumie oraz kierowników poszczególnych komórek organizacyjnych, odbyła sie sali odpraw sztumskiej jednostki penitencjarnej. Dzień Edukacji Narodowej to polskie święto oświaty i szkolnictwa wyższego. Z tej okazji płk Andrzej Gniot Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Bydgoszczy oraz ppłk Marian Szałkowski Dyrektor Zakładu Karnego w Sztumie złożyli nauczycielom i pracownikom Centrum Kształcenia Ustawicznego przy Zakładzie Karnym w Sztumie podziękowania za trud i zaangażowanie w pracę edukacyjno -wychowawczą prowadzoną z osobami pozbawionymi wolności.

 

Tekst/ zdjecia: por. Sławomir Sidorowicz 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej