Dzień Edukacji Narodowej to polskie święto oświaty i szkolnictwa wyższego. Z tej okazji ppłk Adam Poćwiardowski, Zastępca Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Gdańsku oraz płk Jan Morozowski, Dyrektor Zakładu Karnego w Sztumie złożyli nauczycielom i pracownikom Centrum Kształcenia Ustawicznego przy Zakładzie Karnym w Sztumie podziękowania za trud i zaangażowanie w pracę edukacyjno-wychowawczą prowadzoną z osobami pozbawionymi wolności.

Sztumski Zakład Karny to jedna z 18 jednostek penitencjarnych w Polsce, przy której funkcjonuje Centrum Kształcenia Ustawicznego. W więziennej szkole 21 nauczycieli prowadzi nauczanie osób pozbawionych wolności. W roku szkolnym 2019/2020 więźniowie kształceni są w zakresie zawodowym, w kierunkach kucharz, ślusarz, stolarz, elektryk, monter zabudowy i robót wykończeniowych, betoniarz - zbrojarz. Proces kształcenia stanowi bardzo ważny środek oddziaływań penitencjarnych, a  zdobyta przez osoby pozbawione wolności wiedza i kwalifikacje zawodowe zwiększają szansę na pomyślną readaptację społeczną.

Placówka oświatowa przy Zakładzie Karnym w Sztumie założona została w 1956 roku i od tego czasu czynnie uczestniczy w wykonywaniu kary pozbawienia wolności. Oddziaływania prowadzone przez kadrę pedagogiczną kształtują u osadzonych poszanowanie prawa oraz przeciwdziałają powrotowi do popełniania przestępstw.

 

Tekst i zdjęcia: mjr Kamil Dobrzyński

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej