Dzień Edukacji Narodowej to polskie święto oświaty i szkolnictwa wyższego. Z tej okazji ppłk Adam Poćwiardowski Zastępca Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Gdańsku oraz mjr Marian Szałkowski Dyrektor Zakładu Karnego w Sztumie złożyli nauczycielom i pracownikom Centrum Kształcenia Ustawicznego przy Zakładzie Karnym w Sztumie podziękowania za trud i zaangażowanie w pracę edukacyjno-wychowawczą prowadzoną z osobami pozbawionymi wolności.

Zakład Karny w Sztumie to jedna z 18 jednostek penitencjarnych w Polsce, przy której funkcjonuje Centrum Kształcenia Ustawicznego. Placówka oświatowa przy Zakładzie Karnym w Sztumie założona została w 1956 roku i od tego czasu czynnie uczestniczy w procesie resocjalizacji osób pozbawionych wolności.

W roku szkolnym 2021/2022 kształci się ponad 300 osób pozbawionych wolności w szkole podstawowej oraz na Kwalifikacyjnych Kursach Zawodowych. Proces kształcenia stanowi bardzo ważny środek oddziaływań penitencjarnych, a  zdobyta wiedza ogólna i kwalifikacje zawodowe zwiększają szansę na pomyślną readaptację społeczną. Zdobyte w czasie odbywania kary pozbawienia wolności wykształcenie pozwala osadzonym wykonywać uczciwą pracę zarówno w czasie odbywania kary jak i po opuszczeniu zakładu karnego. Oddziaływania prowadzone przez kadrę pedagogiczną kształtują u osadzonych poszanowanie prawa oraz przeciwdziałają powrotowi do popełniania przestępstw.

 

tekst: st. szer. Karol Bator

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej