3 czerwca br. sztumska jednostka penitencjarna wzięła udział w Pikniku Rodzinnym organizowanym przez Burmistrza Miasta i Gminy Sztum oraz kluby piłkarskie Olimpia Sztum i Klub Sportowy Czernin.

Dzień Dziecka z udziałem Służby Więziennej

Do udziału w tym wyjątkowym dniu oprócz Służby Więziennej zostały zaproszone również inne formacje mundurowe: Policja oraz Straż Pożarna. Delegacja funkcjonariuszy Zakładu Karnego w Sztumie w wystawionym stanowisku promocyjnym zapewniła atrakcyjne spędzenie czasu zarówno najmłodszym uczestnikom wydarzenia jak i ich rodzicom. Liczne konkursy z nagrodami, oprócz elementu edukacyjnego wywoływały uśmiech na twarzach milusińskich. Każde dziecko zainteresowane ciekawą i kolorową ofertą stoiska Słuzby Więziennej otrzymało miłą pamiątkę w postaci drobnych prezentów. Uczestnicy pikniku mogli przyjrzeć się środkom przymusu bezpośredniego i uzyskać wiedzę, kiedy i w jakich okolicznościach można ich użyć. Młodzi uczestnicy festynu z ciekawością zasiadali za kierownicą pojazdu konwojowego Służby Więziennej. Dorośli uczestnicy sobotniego wydarzenia mieli niepowtarzalną okazję, by obejrzeć samochód konwojowy od środka, dzieci natomiast spontanicznie korzystały z zainstalowanej wewnątrz pojazdów sygnalizacji świetlnej i dźwiękowej, której efekty były widoczne i słyszalne na terenie całego festynu. Zainteresowanym osobom udzielano informacji o zasadach przyjmowania w szeregi Służby Więziennej oraz aktualnie prowadzonym naborze wykorzystując przy tym wcześniej przygotowane materiały promocyjne – ulotki i plakaty. Przedstawiona została także oferta edukacyjna Wyższej Szkoły Wymiaru Sprawiedliwości.

Przede wszystkim rodzina

Więź rodzinna jest szczególnym rodzajem więzi społecznej. Zorganizowane plenerowe spotkania rodzinne służą jej utrzymywaniu i umacnianiu. Gdy zaś towarzyszy im możliwość poznania różnych środowisk zawodowych, takich jak formacja Służby Więziennej, ma wówczas dodatkowo walor poznawczy. Zaangażowanie funkcjonariuszy w powierzone zadania służbowe w tej jakże nietypowej odsłonie Rodzinnego Pikniku oraz towarzysząca spotkaniu atmosfera ukazują Służbę Więzienną taką - jaką jest ona w rzeczywistości: profesjonalną, otwartą, nowoczesną i służącą społeczeństwu po obu stronach muru.

 

Tekst/ zdjęcia: por. Sławomir Sidorowicz

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej