Funkcjonariusze i pracownicy Zakładu Karnego w Sztumie wspomogli Malborskie Stowarzyszenie Przyjaciół Zwierząt "REKS". Na rzecz potrzebujących zwierząt przekazali środki finansowe, karmę oraz drobny upominek przeznaczony na licytację. Wszystko to w ramach akcji #ResortSprawiedliwościPomaga.

Inicjatorem przedsięwzięcia byli funkcjonariusze i pracownicy Zakładu Karnego w Sztumie, a akcję zbiórki koordynował por. Sławomir Sidorowicz, wychowawca działu penitencjarnego. 
Malborskie Stowarzyszenie Przyjaciół Zwierząt "REKS" na co dzień opiekuje się zwierzętami chorymi, bezdomnymi, porzuconymi, potrzebującymi opieki. Stowarzyszenie swoją działalność opiera na wolontariacie, dysponuje ograniczonym budżetem. Pomagac można na wiele sposobów. Tym razem pomoc trafiła dla zwierząt. Przekazane przez funkcjonariuszy Służby Więziennej wsparcie przyczyni się do poprawy warunków zdrowotnych i bytowych potrzebujących zwierząt.

 

Tekst i zdjęcia: mjr Kamil Dobrzyński

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej