13 grudnia br. harcerze i zuchy Związku Harcerstwa Polskiego przekazali na ręce ppłk. Leszka Urbanowicza, zastępcy dyrektora sztumskiej jednostki Betlejemskie Światełko Pokoju.

„Czyńmy pokój”

W tym roku Betlejemskie Światło Pokoju przekazywane jest razem z przesłaniem „Czyńmy pokój”. To okazja do głębokiej refleksji nad tym, czym jest pokój - w końcu to nie tylko brak konfliktów zbrojnych, ale także harmonia wewnętrzna, w której odnajdujemy równowagę ze sobą i innymi ludźmi.

Symbol Pokoju

Dzięki przedstawicielom sztumskiego Związku Drużyn ZHP JEDNOTA, po raz kolejny Betlejemskie Światło Pokoju dotarło do sztumskiej Służby Więziennej. Ppłk Leszek Urbanowicz, Zastępca Dyrektora Zakładu Karnego w Sztumie podziękował w imieniu funkcjonariuszy i pracowników za to szczególne wyróżnienie, a także złożył serdeczne życzenia na nadchodzące Święta Bożego Narodzenia.

 

Tekst/ zdjęcia: st. szer. Anna Jasnoch-Rygielska

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej