5 lutego 2019 roku funkcjonariusze sztumskiej Służby Więziennej uczestniczyli w akcji edukacyjnej, której celem było omówienie ogólnych zasad bezpieczeństwa w czasie nadchodzących ferii zimowych.

Inicjatorem akcji byli nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 2 im. Maksymiliana Golisza w Sztumie. Do udziału, jako specjalistów zaproszono funkcjonariuszy Służby Więziennej i Państwowej Straży Pożarnej. Funkcjonariusze przekazali młodzieży zasady bezpieczeństwa podczas zabaw w czasie wolnym oraz sposoby właściwego i bezpiecznego poruszania się po drogach, wskazywali na zachowania bezpieczne. Omówiono wpływ środków psychoaktywnych na organizm młodego człowieka, przypominano o bezpiecznym nawiązywaniu nowych znajomości. 

Kolejnym etapem spotkania było szkolenie praktyczne z zasad udzielania pierwszej pomocy. Funkcjonariusze w zainicjowanych scenkach instruowali w jaki sposób należy reagować w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia. Z wykorzystaniem fantomów i defibrylatorów treningowych młodzież poznawała i doskonaliła umiejętność udzielania pierwszej pomocy. 

Na zakończenie spotkania funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej zademonstrowali i przekazali praktyczne wskazówki jak należy się zachować w przypadkach kiedy pod osobą załamie się lód.


Tekst: mjr Kamil Dobrzyński
Zdjęcia: por. Piotr Szymański-Sztym, mjr Kamil Dobrzyński

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej