7 czerwca 2019 roku to dzień uroczystego otwarcia XXVIII Ogólnopolskiego i XVI Międzynarodowego Przeglądu Sztuki Więziennej

Ogólnopolski i Międzynarodowy Przegląd Sztuki Więziennej to ważna impreza kulturalno – oświatowa organizowana przez Służbę Więzienną. Upowszechnianie kultury w różnych jej formach, w zamkniętym środowisku więziennym wśród osób pozbawionych wolności i zagrożonych wykluczeniem społecznym jest cenne i potrzebne. Resocjalizacja przez sztukę wspomaga proces resocjalizacji. Taka forma pracy resocjalizacyjnej powoduje przemiany postaw powierzonych nam osób. Sztuka pozwala kreatywnie wykorzystać czas odbywania kary pozbawienia wolności i przyczynia się do zmiany myślenia, postępowania, przygotowując do społecznej readaptacji.

Początek przeglądu miał miejsce w 1992 roku. Przez pierwsze lata liczba prac przesyłanych na konkurs była niewielka. W miarę upływu czasu następował jednak stały wzrost liczby uczestników kolejnych edycji konkursu i nadsyłanych prac. Sztumski przegląd nie boi się wyzwań - w 2004 roku do udziału w konkursie zaproszono twórców zagranicznych a w 2012 roku grupy teatralne. Sztumski Przegląd Sztuki Więziennej jest przestrzenią, gdzie można zobaczyć jak utalentowani potrafią być więźniowie, jak odpowiednio ukierunkowani przez więziennych wychowawców, terapeutów i psychologów mogą tworzyć. Przegląd to tradycja penitencjarna naszej jednostki.

Tegoroczna uroczystość miała swoje otwarcie na terenie Zakładu Karnego w Sztumie. Zaproszonych gości oraz więziennych twórców powitał ppłk Adam Poćwiardowski zastępca Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Gdańsku. Otwarcia przeglądu w imieniu organizatorów dokonali płk Jan Morozowski Dyrektor Zakładu Karnego w Sztumie oraz Adam Karaś Dyrektor Sztumskiego Centrum Kultury.  

Uroczysty wernisaż wystawy miał miejsce w salach sztumskiego Kino-Teatru. Spotkali się tu funkcjonariusze polskiej, czeskiej i litewskiej Służby Więziennej, jurorzy, przedstawiciele służb mundurowych, samorządu oraz mieszkańcy Sztumu. Gen. Jacek Kitliński w liście gratulacyjnym skierowanym do organizatorów wskazał, że wytrwała praca i poniesiony trud organizacyjny kadry penitencjarnej przynosi zamierzone efekty i jest dowodem na to, że Służba Więzienna jest formacją z ogromnym potencjałem i energią. Płk Lesław Bryłkowski Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Gdańsku podziękował wszystkim pracownikom i funkcjonariuszom Służby Więziennej za wspieranie osób pozbawionych wolności, pomoc w rozwijaniu ich talentów co przekłada się na aktywny sposób odbywania kary pozbawienia wolności i społecznej readaptacji.  

Literatura, malarstwo, rysunek, plakat, rzeźba i teatr – to główne kategorie prac prezentowanych na tegorocznym przeglądzie przez osadzonych z Polski, Litwy, Niemiec i Czech. Na konkurs wpłynęło ponad 1300 prac, których autorami było 278 osadzonych z kraju i 99 z zagranicy. Najlepsi otrzymali wyróżnienia.

Organizowane przez Służbę Więzienną wydarzenie honorowym patronatem objął Pan Zbigniew Ziobro – Minister Sprawiedliwości, Pan Jarosław Sellin – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Pan Leszek Tabor – Burmistrz Miasta i Gminy Sztum.

Wystawę prac osadzonych można będzie oglądać do dnia 31 sierpnia 2019 roku.

Tekst: mjr Kamil Dobrzyński
Zdjęcia: por. Piotr Szymański-Sztym

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej